Billboard install at savannakhet LAOS

12729165_1021963061216937_8488931814603584995_n

ປ້າຍເສົາດຽວໂຮງງານພະລິດກະຕຸກ ຫວຍລົງກົງ ຂອບໃຈຫລາຍໆທີ່ໄວ້ວາງໃຈທາງຮ້ານພວກເຮົາ ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ ໂທ 02023555333 ທີ່ຕັ້ງຮ້ານ ບ້ານ ນາແກ • ເມືອງໃກສອນ • ແຂວງະຫວັນນະເຂດ • ຕິດກັບ • ຮ້ານອາຫານລາວລວເດ